انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بیانیه "فستیوال لبخند برلب کودکان" شهر بانه
بگذار تا بخندم !
کودکانه بخندم وکوکانه برقصم!
با لبخندم بغض سکوت می ترکد
زندگی شکوفه میزند
شوق به میان میاید
بگذار تا بخندم
بربام لبهای بسته
صورتک های خسته
درهای بسته
بگذار تا بخندم
از لبخندم شورو شادی می تراود
عشق به زندگی
جان میگیرد
زندگی زیبا می شود
بگذار تا بخندم
درکوچه ها ی دلتنگی
خیابانهای دلسردی
محله های خشن وجنگی
بگذار تا بخندم
درآغوش گرم زیستن
عاشقانه همدیگر را نگریستن
بگذار تا بخندم
به ریش سرد زندگی
دد صفت لبخند ستیز
ستمگر گرسنگی
بگذار تا بخندم
من دنیا را با لبخندم می خندانم
دیو غم را بیرون کنم
از زندگی
من ازتبار انسانم
امروزهمراه با کودکانمان در"فستیوال لبخندی برلب کودکان" درشهر بانه باهم گرد هم آمده ایم که فریاد کنیم زندگی عادلانه وانسانی را برای کودکانمان، آمده ایم که بگوییم آری زندگی برای همه کودکان، بگوییم شاد بودن و شادزیستن حق همه کودکان است
آمده ایم که بگوییم رعایت حقوق کودک باید دراولویت همه برنامه های جامعه قرار گیرد.آمده ایم که بگوییم کودک آزاری وخشونت برکودکان ننگ بشریت متمدن است آمده ایم که اعلام کنیم که گرسنگی کودکان استثمار کودکان،تحمیل جنگ و شکنجه وکشتن کودکان
رنج ومشقت برکودکان ننگ انسان امروز است آمده ایم که با لبخند کودکان
جنبش دفاع ازحقوق کودکان را درجامعه جاری سازیم. آری زندگی بهتر برای کودکانمان ممکن است. همه باهم برای دفاع از حقوق
وحیثیت کودکان درجامعه می کوشیم وبرای تامین مطالبات ذیل تلاش می کنیم

1-تامین فوری امنیت ، مسکن و رفاه برای همه کودکان بی پناه وخیابانی
2- آموزش وپرورش رایگان برای همه ی کودکان
۳- بهداشت ودرمان رایگان برای همه کودکان
۴- ممنوعیت بهره کشی از کودکان
۵- ممنوعیت انجام کارحرفه ای برای کودکان زیر 18 سال
۶- تامین امنیت ، آسایش ورفاه ، برخورداری از یک زندگی شاد وانسانی برای همه ی کودکان
۷- ممنوعیت هرگونه مقررات وقوانینی که موجب خشونت و سختی برکودکان است
. 8- ممنوعیت اعدام در جامعه و ممنوعیت حکم حبس و شلاق برای کودکان زیر 18 سال
9- رفع هرگونه تبعیض وبه رسمیت شناختن حق برابر برای دختر و پسر دربرخورداری از حق ارث و دیگر حقوق مدنی و اجتماعی.
10- ممنوعیت بهره کشی از کودکان ونوجوانان کوله بر درشهرهای مرزی وتامین امنیت وزندگی برای آنها و محاکمه عاملان خشونت برکودکان ونوجوانان کوله بر شهرهای مرزی.
11- تشکیل دادگاه عادلانه وصالح برای عاملین هرگونه خشونت وکودک آزاری درجامعه با حضور هیئت منصفه از طرف مردم.

شرکت کننده گان در فستیوال مردمی" لبخند برلب کودکان" شهرستان بانه
15 شهریور 1386

(اینجانظر بدهید)