انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اجرای حكم صد ضربه شلاق در ملاعام در مشهد


طبق گزارشات رسیده دستگاه قضايی جمهوری اسلامی یک جوان 23 ساله را به جرم اعمال خلاف اخلاق به یکصد ضربه شلاق محکوم کرد

حکم صادره ساعت 30/7 دقيقه صبح روز گذشته در محل شهرك شهيد بهشتي مشهد در حضور مقام قضايي و مردم توسط پلیس امنیت اخلاقی و مأموران انتظامي به مرحله اجرا
درآمد

(اینجانظر بدهید)