انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تصاویری از دستگیری شمار دیگری از جوانان تحت عنوان اراذل و اوباش(اینجانظر بدهید)