انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

محکومیت دوباره زندانی سیاسی به دو سال زنداندادگاه انقلاب شهر مهاباد یک زندانی بوکانی به نام سمکو قادرپور را به تحمل 2 سال دیگر حبس تعزیری محکوم کرد.نامبرده که بیش از دو سال است در زندان بسر می برد و پیشتر از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام عضویت در یکی از احزاب کرد اپوزیسیون به تحمل 11 سال حبس محکوم شده بود ، اخیراً با طرح اتهامات جدیدی از قبیل تبلیغ علیه نظام و.... در قالب پرونده ای دیگر ، از سوی دادگاه انقلاب مهاباد به تحمل 2 سال حبس تعزیری محکوم شده است
منبع: خبرگزاری موکریان

(اینجانظر بدهید)