انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

یورش به خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دفتر سازمان ملل

بنا به گزارش رسیده، تعداد زیادی از خانواده های زندانیان سیاسی از جمله خانواده اسانلو، حسن پور، سعید ماسوری، احمد قصابان، مجید توکلی و احسان منصوری که برای ملاقت با خانم لوئیز آربور، کمیسرعالی حقوق بشر سازمان ملل در مقابل دفتر این سازمان در تهران تجمع کرده بودند، مورد یورش نیروهای انتظامی قرار گرفتند.
تجمع کنندگان که نگران وضعیت فرزندان خود در زندان بودند جهت یاری خواستن از این کمیسر سازمان ملل در این محل تجمع کرده بودند.
قبل از ورود نامبرده به این سازمان نیروهای امنیتی تهران تجمع کننده گان را بطرز غیر انسانی و با برخوردهای ناشاسیت پراکنده و جهت بازداشت سوار بر ماشینهای خود کرده بودند.
شاهدان حاضر گفته اند که در این اثنا و با پا در میانی شرین عبادی از بازداشت آنها ممانعت شده است و از همه آنها تهعد گرفته اند که دیگر در آن محل حضور نیابند.
گفتنی است چند روزیست اخبار سفر این کمیسر حقوق بشر در سازمان ملل به تهران منتشر شده است و قرار بوده امروز راس ساعت ۶بعد از ظهر به وقت تهران در دفتر سازمان ملل درتهران حضور یابد.

(اینجانظر بدهید)