انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

وضعیت فرزاد کمانگر بعد از یک سال دستگیری


فرزاد کمانگر متولد سال 1354 ساکن کامیاران شغل وی معلم است و مدت 5 سال در مدارس روستاهای اطراف کامیاران و شهر کامیاران مشغول تدریس بوده است. وی سرپرست خانواده بوده ومدت یک سال است خانواده وی در شرایط سخت و نگران کننده ای به سر می برند
از تاریخ 28/5/85در شهر سنندج تو سط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دستگیرشد و 4 ماه هیچ گونه اطلاعی از وی نبود و هرچه خانواده او به اطلاعات کامیاران و سنندج مراجعه می کردن انها اظهار بی اطلاعی می کردند.ولی بعدها مشخص شد بعد از دستگیری او را به بند 209 زندان اوین انتقال میدهند و مورد شکنجه و باز جویی قرار میدهند

.طی این مدت 3 بار او را تحت شرایط شدید امنیتی به سنندج و کرمانشاه برای باز جویی انتقال می دهند. در بهمن و اسفند 85 در شهر کرمانشاه تحت شکنجه بی رحمانه و باز جویی بوده است

بعد از 7 ماه اطلاعات اجازه ملاقات بسیار محدود به او میدهند و تنها برادر ومادرش می توانند او را ملاقات کنند انهم بسیار کم و با حضور چنند نفر اطلاعاتی و انها را مجبور می کنند با زبان رسمی(فارسی) با هم صحبت کنند.
یک سال از زندانی کردن فرزاد میگذرد و تا حالا هیچ گونه جلسه دادگاهی و تفهیم اتهامی بر گذار نشده است .وکیل مدافع وی تا کنون موفق به ملاقات با او نشد ه است و هیچ گونه پرونده ای در اختیار وکیل قرار نگرفته است

فرزاد اکنون در بند 209 زندان اوین تحت اذار و اذیت و شکنجه فراوان است تا حالا چندین بار اعتصاب غذا کرده است ولی متاسفانه هیچ نتیجه ای نداشته است. او را چندین بار به بیمارستان انتقال داده اند. فرزاد از درد پا و چشم بر اثر شکنجه رنج می برد
تهیه گزارش : هیرش از شهرستان کامیاران
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر
www.anjomane-d.blogspot.com
1386/6/20

(اینجانظر بدهید)