انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

صدور حكم سنگسار برای زنی در مشهد


در پي شكايت زني مبني بر اينكه فردي اقدام به تهديد و زورگيري از او كرده است، پرونده اي در دادگستري مشهد تشكيل و متهم نيز شناسايي و دستگير شد

برپايه اين خبر متهم به همراه پرونده در اختيار شعبه پنجم دادگاه كيفري خراسان قرار گرفت و گفت: شاكي با ميل و اراده خودش اقدام به ارتباط غيراخلاقي با وي كرده است

قضات شعبه پنجم دادگاه كيفري خراسان پس از چند جلسه رسيدگي به اين پرونده، متهم زن را به جرم زنا به سنگسار محكوم كرد و متهم مرد نيز به تحمل صد ضربه تازيانه محكوم شد

(اینجانظر بدهید)