انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

جان زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت در معرض خطر جدی استبنابه گزارشات رسیده از زندان گوهرداشت کرج روز شنبه 31 شهریور 1386 غروب زمانی که به دستور کارگزاران زندان از دادن غذای زندانیان سیاسی امتناع ورزیدند.آقای افشین بایمانی علت ندادن غذای زندانیان سیاسی را از آنها جویا شد. که توسط فردی بنام عباس احدزاده و 6 نفر دیگر مورد هجوم واقع گردید . آقای بایمانی در اثر این حملۀ گروهی که توسط کارگزاران زندان انجام گرفت از ناحیه صورت و بینی بشدت زخمی گردید.این دومین حملۀ است که به دستور سعید مرتضوی و حسن زارع دهنوی و تحت نظارت علی حاج کاظم رئیس زندان ، میرزائی و علی محمدی از معاونین زندان، شهبازی رئیس حفاظت اطلاعات زندان و محمد مغنیان رئیس بند 2 زندان که توسط عباس احدزاده و 6 نفر از مامورین زندان به اجرا گذاشته شد. حملات پی در پی علیه زندانیان سیاسی بیدفاع در بند آن هم در فواصل کوتاه حاکی از قصد غیر انسانی حذف فیزیکی آنها است.لازم به یادآوری است در روز دوشنبه 19 شهریور 1386 آقایان افشین بایمانی و بهروز جاوید طهرانی با وحشیانه ترین شیوه در بهداری زندان مورد حمله قرار گرفتند که در اثر آن حمله شکم آقای بایمانی بیش از 50 بخیه خورد. او هنوز از آثار آن زخم بهبود نیافته بود که دوباره مورد تهاجم قرار گرفت.در هر دو حمله ایشان از هر گونه امکانات درمانی محروم بودند. جان این زندانی سیاسی در معرض خطر جدی است. و تمام شواهد حاکی از قصد حذف فیزیکی او توسط کارگزاران زندان است.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،حملۀ جنایتکارانه به زندانیان سیاسی بی دفاع در بند را محکوم می کند و به تمامی سازمانهای حقوق بشری هشدار میدهد که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و برای پیشگیری ازیک فاجعه می بایست دست به اقدامات فوری زد تا جان آنها را نجات داد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران 02 مهر 1386 برابر با 24 سپتامبر 2007
موارد فوق به سازمانهای زیر گزارش شده:کمیسیر حقوق بشر سازمان ملل-شورای حقوق بشر سازمان ملل- سازمان عفو بین المل-بخش حقوق بشر اتحادیه اروپا- دیدبان حقوق بشر

(اینجانظر بدهید)