انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

انفجار بمب نسبتا بزرگی در مرکز شهر سنندج

امروز دوشنبه 2 مهر ماه 86 ساعت هفت عصر در میدان آزادی شهر سنندج در مرکز برپای نمایشگاه دفاه مقدس و
نمادهای مذهبی بمب نسبت بزرگی منفجر شد که به زخمی شدن 2 نفر منجربه خسارت زیادی به محل نمایشگاه شد
تا کنون هیچ جریان یا گروهی مسئولیت این بمب گزاری را به عهده نگرفته است.لازم به ذکر است که در چند ماه گذشته این دومین بمی گزاری در مرکز این شهر میباشد
شاهو قادری خبر نگار انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
www.anjomane-d.blogspot.com
تماس با سخنگوی برون مرزی انجمن
آزاد زمانی 00447930193378

(اینجانظر بدهید)