انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

سه سال حبس برای آکو کردنسب روزنامه نگار سنندجیآژانس خبری موکریان : آکو کردنسب روزنامه نگار کرد سنندجی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به تحمل سه سال حبس محکوم شد .کوروش فتحی وکیل آکو کردنسب در گفتگویی با آژانس خبری موکریان ضمن تایید این خبر اظهار داشت : شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج این روزنامه نگار کرد رابه استناد ماده 501 قانون مجازات اسلامی ، به اتهام جاسوسی به تحمل 3 سال حبس محکوم کرده است .گفتنی است آکو کردنسب مسئول بخش خبر هفته نامه اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی کرفتو می باشد که اواخر تیر ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در سنندج بازداشت و تاکنون در زندان بسر می برد .

(اینجانظر بدهید)