انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

جلسه محاکمه اکو کرد نصب روزنامه نگار و سردبیر هفته نامه کرفتو برگزار شد

روز دوشنبه 19 شهریور ماه جلسه محاکمه"آکو کردنسب" روزنامه‌نگار و دبیر هفته‌نامه "کرفتو" در دادگاه جمهوری اسلامی در شهر سنندج برگزار شد

دادگاه "آکو کردنسب" را به جاسوسی، اقدام علیه امنیت ملی، همکاری با احزاب مخالف جمهوری اسلامی و بحران سازی با هدف براندازی نظام متهم کرد و آکو کردنسب و "کورش فتحی" وکیل مدافع وی نیز دفاعیات خود را به دادگاه ارائه کردند
آکو کردنسب روز 30 تیرماه از سوی ماموران اداره اطلاعات بازداشت و در زندان سنندج به سر می برد

(اینجانظر بدهید)