انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

عکسهای از تجمع سازمان عفو بین الملل در مقابل سفارت ایران در بروکسل، پایتخت اتحادیه اروپا به مناسبت 10 اکتبر روز جهانی مبارزه بر علیه اعدام
(اینجانظر بدهید)