انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

صدور حکم زندان 2 تن دیگر از اعضای کانون صنفی معلمان ایران
"هوشنگ پوربابایی" وکیل مدافع 2 تن از اعضای کانون صنفی معلمان ایران از صدور حکم زندان برای موکلنش خبر داد.
بر اساس حکم دادگاه جمهوری اسلامی، "محمد رضا گرگانی" و "رسول بداقی" به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد در مقابل پلیس به 2 و 3 سال زندان تعلیقی محکوم شده اند

لازم به ذکر است که طی هفته گذشته دادگاه جمهوری اسلامی برای 8 نفر از معلمان ایران حکم زندان صادر کرده است

(اینجانظر بدهید)