انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ممنوع الملاقات شدن 3 زندانی سیاسی در زندان سنندج

ممنوع الملاقات شدن 3 زندانی سیاسی در زندان سنندج


بر اساس گزارشات رسیده از شهر سنندج، در حالیکه حدود 1 ماه از انتقال فرزاد کمانگر، علی حیدریان و فرهاد وکیلی از زندان اوین به زندان سنندج می گذرد، خانواده های نامبردگان موفق به ملاقات آنان نشده اند
گزارشها حاکیست که فرزاد کمانگر در سلولهای انفرادی زندان اطلاعات سنندج به سر می برد و کماکان تحت شکنجه های شدید قرار دارد و علی حیدریان و فرهاد وکیلی نیز در بند 4 زندان مرکزی سنندج به سر می برند

گفته می شود که مراجعات مکرر خانواده های نامبردگان جهت کسب مجوز برای ملاقات با آنان، تاکنون بی نتیجه بوده و خبری از وضعیت این 3 زندانی در دست نیست

(اینجانظر بدهید)