انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

با تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل اداره ی اطلاعات، کارگران بازداشتی آزاد شدند

سلام دمکرات
چهار شنبه 3 اكتبر 2007, بوسيله ى اردوان
طبق آخرین اخبار رسیده از ادامه مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه در گفتگوی یکی از کارگران با رادیو برابری ، با تجمع کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل اداره ی اطلاعات، کارگران بازداشتی آزاد شدند

در این گفتگو یکی از کارگران گزارش داده است که در روز گذشته 2 نفر از کارگران احضار شده توسط اداره ی اطلاعات به اداره مذکور مراجعه کرده و بازداشت شدند. در پی این بازداشت غیر قانونی حدود 250 نفر از کارگران نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه 11 اردیبهشت 1386، با قرار قبلی در مقابل اداره ی اطلاعات تجمع کرده و خواستار آزادی فوری رفقای خویش گردیدند. خوشبختانه این اقدام کارگران با موفقیت به آزادی 2 کارگر بازداشت شده انجامید

این کارگر همچنین در مورد نامه ی نوشته شده از طرف کارگران هفت تپه به سازمان جهانی کار گفت: ما این نامه را به سازمان جهانی کار نوشتیم تا خواسته های خود را که اجرای قانون طبقه بندی مشاغل نظام هماهنگی کار و پرداخت حقوق معوقه و پاداش های پرداخت نشده می باشد را مطرح کرده و از ایشان حمایت بطلبیم
او افزود که: کارفرمایان و حامیان آنها می خواهند به اعتراض ما برچسب سیاسی زده تا بتوانند به سرکوب و ضرب و شتم معترضین پرداخته و این عمل خود را توجیه کنند

وی در مقابل سوأل خانم هوشیار در مورد احتمال پیوند دادن مبارزات و اعتراضاتِ مجتمع های مختلف طرح نیشکر هفت تپه و دیگر کارخانه ها پاسخ داد: "در صورت تداوم این مبارزات مسلماً چنین هماهنگی و همراهی بوجود خواهد آمد. مثلاً دیروز حدود 25 نفر از کارگران "شرکت قند(کارون)" در اعتراضات ما شرکت کرده و در آن اعتراضات شعار مشترکِ " "شرکت قند، هفت تپه، تسلیت تسلیت!" داده شد." او افزود: " با در نظر گرفتن اینکه می گویند شرکت ها دارند زیان می دهند، پس احتمال خواباندن کلیه یِ طرح های هفت تپه و کارخانه های مشابه می رود. ما از تمامی کارگرانِ کلیه ی مجتمع های هفت تپه و دیگر کارخانه ها می خواهیم که با ما در این اعتراضات همراهی کنند، چرا که این مشکل همگی ماست. مسلماً با فروش زمین های زراعی شرکت ها و عدم تولید نیشکر، رفته رفته تمامی بخش های صنعتی نیز تعطیل شده و همگی بیکار می شویم

در پیوست این گزارش می توانید به فایل صوتی گزارش رادیو برابری گوش دهید
اسناد پيوسته
سند (MP3 - 2.1 Mb)

(اینجانظر بدهید)