انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اطلاعیه کانون دفاع از حقوق زنان و کودکان تهران به مناسبت روز جهانی کودک

روز جهانی کودک مبارک
کانون دفاع از حقوق زنان وکودکان تهران به مناسب روز جهانی کودک جشنی را در روز دوشنبه 16 مهرماه ساعت 15 واقع در میدان قزوین – خیابان قزوین – خیابان رامین مرادی – داخل پارک رازی – کانون فرهنگی هنری نوجوانان برگزار می کند. ما منتظر حضور شما عزیزان به همراه کودکان دلبندتان هستیم تا یک روز شاد، بیاد ماندنی و جهانی شایسته کودکان، جهانی بدون خشونت را برای آنان بسازیم

(اینجانظر بدهید)