انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دانشجویان: توپ تانک بسیجی دیگر اثر نداردهمزمان با برنامه سخنرانی احمدی نژاد در دانشگاه تهران، تعدادی از دانشجویان دست به اعتراض در دانشگاه زده و با نیروهای بسیجی درگیر شدند

به گزارش خبرنگار نوسازی از دانشگاه تهران، همزمان با برنامه سخنرانی رئیس جمهور در تالار علامه امینی دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه ها دانشجویانی که با پلاکاردهایی تحت عنوان، مجید را آزاد کنید، اساتید اخراجی را بازگردانید و ... دست به اعتراض زده و با مخالفت و ممانعت دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران در مقابل درب کتابخانه داخلی دانشگاه تهران روبرو شده اند


دانشجویان معترض شعارهایی از قبیل بسیجی حیا کن دانشگاه را رها کن و توپ تانک بسیجی دیگر اثر ندارد را به همراه شعر یار دبستانی من، سر می دهند

گفتنی است، دانشجویان بسیجی دانشگاه تهران مقابل درب اصلی کتابخانه مرکزی تجمع و دانشجویان معترض در ضلع شرقی کتابخانه مستقر هستند

در زمان ارسال خبر، تعدادی از دانشجویان معترض با بلندگوهای دستی در حال سخنرانی برای دانشجویان معترض هستند

(اینجانظر بدهید)