انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کشته شدن یک " کولبر " بر اثر تیراندازی ماموران جمهوری اسلامی در مرز پیرانشهر
شنبه شب 6 آبان ماه تیراندازی ماموران انتظامی رژیم جمهوری اسلامی در مرز پیرانشهر به کشته شدن یک کولبر با نام"جعفر باپیری" منجر شده است.
"جعفر باپیری" که دارای همسر و فرزند بوده است به هنگام جابجایی نیازمندیهای 2 طرف مرز در منطقه مرزی" خانه" در کمین ماموران جمهوری اسلامی گرفتار شده و بر اثر تیراندازی آنان جانش را از دست داده و جنازه وی به بیمارستان پیرانشهر منتقل شده است.

(اینجانظر بدهید)