انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ادامه دستگیری شهروندان در سنندج

ادامه دستگیری شهروندان در سنندج

گزارشها از شهر سنندج حاکیست که طی روزهای گذشته ماموران امنیتی جمهوری اسلامی 4 شهروند ساکن سنندج از جمله یک فعال دانشجویی و یک فعال جنبش زنان را بازداشت کرده اند

طی روزهای گذشته "فردین مرادی" و "شاهو کلیایی" 2 شهروند ساکن سنندج بدون اعلام اتهام بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده اند

روز پنجشنبه 19 مهر ماه نیز "یاسر گلی" فعال دانشجویی ساکن سنندج در مقابل دانشگاه آزاد این شهر دستگیر شد و یک روز قبل از آن نیز"روناک صفا زاده" فعال جنبش زنان بازداشت شده بود

گفته می شود که به هنگام بازداشت، برخی وسائل شخصی نامبردگان نیز به وسیله ماموران امنیتی ضبط شده و از محل نگهداری آنان نیز خبری در دست نیست

(اینجانظر بدهید)