انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

محمود صالحی به دلیل بیماری کلیه و افت فشار خون به بهداری زندان سنندج منتقل شد

محمود صالحی به دلیل بیماری کلیه و افت فشار خون به بهداری زندان سنندج منتقل شد

طبق خبر رسیده از شهر سنندج محمود صالحی فعال کارگری که 22 فروردین ماه سال جاری در محل کارش ربوده و از سوی دادگاه به تحمل یک سال زندان در سنندج محکوم شده است بعد از ظهر روز گذشته به دلیل بیماری کلیه و افت فشار خون به بهداری زندان منتقل شده و بعد از چهار ساعت بستری دوباره به بند منتقل شده است .
لازم به ذکر است که یک کلیه "محمود صالحی" از کار افتاده و کلیه دیگر وی نیز تنها 25 درصد فعالیت خود را انجام می دهد.
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران خواستار آزادی هر چه سریعتر محمود صالحی و کلیه فعالین کارگری میباشد و از کلیه ، نهادها وسازمانهای مدافع حقوق بشر در خواست دارد که اعتراض خود را نسبت به زندانی بودن محمود صالحی اعلام کنند.
گزارشگر : پوریا صدری
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران
www.anjomane-d.blogspot.com
26/7/1386(اینجانظر بدهید)