انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

تداوم اعتراضات دانشجویان پلی تکنیک - یکشنبه ۲۹ مهر


امروز، یکشنبه ۲۹ مهر، نیز دانشجویان پلی تکنیک به اعتراضات خود علیه احکام صادره برای ۳ دانشجوی در بند پلی تکنیک، مجید توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری، ادامه دادند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشجویان برای سومین روز متوالی به صدور احکام ناعادلانه اعتراض کرده و در صحن دانشگاه تجمع کردند. دانشجویان با در دست داشتن تصاویر دانشجویان در بند، خواستار آزادی هر چه سریعتر دانشجویان پلی تکنیک شدند.
روز دوشنبه این هفته نیز تریبون آزادی تحت عنوان ستاره ها در اوین با محوریت اعتراض به صدور احکام ناعادلانه قضایی برای دانشجویان دربند پلی تکنیک، اعمال نفوذ دولت احمدی نژاد در پرونده قضایی سه دانشجو، شکایت رئیس دانشگاه از سه ستاره در اوین و گسترش بازداشتهای خودسرانه و سرکوب جامعه مدنی در صحن این دانشگاه برگزار خواهد شد.

(اینجانظر بدهید)