انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ویدئو / پیکر متحرک یک انسان کرم زده در خیابانهای تهران!

(اینجانظر بدهید)