انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

درگیری دانشجویان معترض با یگان ویژه حکومت اسلامی در پلی تکنیک

با فشرده تر شدن صف معترضین در دانشگاه پلی تکنیک، دانشجویان به سمت درب ولیعصر این دانشگاه به حرکت در آمدند تا از محدوده ی دانشگاه خارج شده و از مردم پایتخت حمایت و همبستگی را طلب کنند. این اقدام دانشجویان نیروهای امنیتی و انتظامی را به هراس انداخته و با درگیر کردن نیروهای خود، سعی در جلوگیری از خروج دانشجویان از محوطه دانشگاه کردند. دانشجویان نیز متقابلاً با حمله به درب ولیعصر تا مرز شکستن آن پیش رفتند. نیروهای حکومتی که خود را بازنده ی میدان تشخیص داده بودند، با توسل به نیروهای ضد شورش و یگان ویژه سعی دارند تا از خروج دانشجویان جلوگیری کنند. این در گیری تا لحظه نگارش این خبر همچنان ادامه دارد.
منبع خبر :سلام دمکرات

(اینجانظر بدهید)