انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

انتقاد از جمهوری اسلامی به دلیل اعدام سیستماتیک نوجوانان
"فیلیپ آلتسون" نماینده مستقل سازمان ملل در امور حقوق بشر، ضمن انتقاد شدید از جمهوری اسلامی به دلیل اعدام کودکان، گفت: جمهوری اسلامی تنها حکومتی است که اعدام کودکان و نوجوانان را بصورت سیستماتیک انجام می دهد.
نماینده مستقل سازمان ملل در امور حقوق بشر، که پس از ارائه گزارش خود به نشست عمومی سازمان ملل در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: در حال حاضر 75 نوجوان در ایران در انتظار اعدام هستند.
"فیلیپ آلتسون" ضمن اشاره به اعدام 173 نفر از سوی جمهوری اسلامی طی سال جاری ، گفت: تاکنون بارها از مقامات جمهوری اسلامی برای گفتگو در خصوص اعدام نوجوانان تقاضای ملاقات کرده ام، اما پاسخی دریافت نکرده ام.

(اینجانظر بدهید)