انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

عکسهای از شکنجه یک جوان کرمانشاهی توسط حفاظت اطلاعات
Blogger anjoman
  ۹/۸/۸۶ ۷:۴۱ قبل‌ازظهر

واقعا فاجعه است

(اینجانظر بدهید)