انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت پدر یک دانشجوی زندانی در سنندج
ماموران جمهوری اسلامی روز سه شنبه 8 آبان ماه پدر 50 ساله "یاسر گلی" دانشجویی زندانی را در سنندج بازداشت کردند.
دلیل بازداشت پدر"یاسر گلی" که فرزندش بیش از 3 هفته است که بازداشت شده مشخص نیست، اما گزارشها حاکیست که وی صبح روز سه شنبه پس از مراجعه به دادگاه جمهوری اسلامی بنا به دستور دادستانی سنندج بازداشت شده است.

(اینجانظر بدهید)