انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ادامه بی خبری در خصوص وضعیت "فرزاد کمانگر" در زندان اطلاعات سنندج
در حالی که بیش از 14 ماه از بازداشت "فرزاد کمانگر" معلم زندانی اهل کامیاران می گذرد، طی روزهای گذشته تلاش خانواده نامبرده برای کسب اطلاع در مورد وی بی نتیجه بوده است
"فرزاد کمانگر" که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به سر می برد، طی 18 روز گذشته هیچگونه تماسی با خانواده اش نداشته و مسئولین اداره اطلاعات و دادگاه جمهوری اسلامی نیز هیچگونه پاسخی به پیگیری های خانواده وی نداده اند
بی خبری در خصوص وضعیت"فرزاد کماننگر" در حالی است که طی روزهای گذشته خبر هایی از شکنجه های شدید و وضعیت وخیم وی به خارج از زندان رسیده است

(اینجانظر بدهید)