انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

حکم زندان برای اسانلو و مددی


طبق اطلاع رسیده، امروز یکی از مسئولین زندان به منصور اسانلو که بخاطر عمل چشم در بهداری زندان اوین قسمت 209 نگهداری می شود با ایشان تماس گرفته به او اظهار داشته که : ما شما را برای یکماه و نیم تحت مراقبت پزشکی قرار می دهیم و پس از دومین عمل چشم شما را به بخش 305 منتقل می کنیم چرا که حکم 5 سال شما قطعی شده است.
اقای اسانلو اعلام کرده که این حرف شفاهی را قبول ندارد و بایستی هر حکمی که صادر شده به وکلای من کتبآ اعلام شود.
در همین رابطه امروز در زندان به آقای مددی نیز بطور شفاهی اعلام شده که شما به 5/3 سال زندان محکوم شده اید.
لازم به یادآوری است که تا این ساعت (5 بعد از ظهر ایران) هیچ حکمی به وکلای آقای اسانلو و مددی ابلاغ نگردیده و آنها از این مسئله ابراز بی اطلاعی می کنند.
اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
29-10-2007

(اینجانظر بدهید)