انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارش نوشتارى و تصويرى خبرنامه اميرکبيراز اعتراضات امروز دانشگاه امیر کبیر


گزارش کامل را اینجا ببینید


Blogger anjoman
  ۳۰/۷/۸۶ ۱۱:۱۱ قبل‌ازظهر

salam mamnooanm az zahamatetoon khaste nabashid


(اینجانظر بدهید)