انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

وضعیت وخیم "فرزاد کمانگر" در زندان سنندج

وضعیت وخیم "فرزاد کمانگر" در زندان سنندج

آخرین گزارشهای رسیده از شهر سنندج حاکیست که "فرزاد کمانگر" معلم کامیارانی که در زندان سنندج به سر می برد، به دلیل شکنجه های شدید در وضعیت جسمی بسیار وخیمی به سر می برد


مامورین وزارات اطلاعات سنندج به مدت 3 هفته است که تماس تلفنی "فرزاد کمانگر" با خانواده اش را قطع کرده اند و همین مسئله باعث نگرانی شدید خانواده نامبرده شده است

"فرزاد کمانگر" 14 ماه قبل بازداشت شده و در زندانهای کامیاران، کرمانشاه، سنندج و بند 209 زندان اوین تحت شکنجه های شدید قرار گرفته و اکنون نیز در زندان سنندج نگهداری می شود


گفته می شود که فرزاد کمانگر تحت شدیدترین شکنجه های جسمی قرار گرفته، به صورتی که دچار سوختگی دست و ران چپ ناشی از آب جوش، ناراحتی کلیه ها و عفونت و خونریزی مجرای ادرار، شده است و سلامتی نامبرده در معرض خطرجدی قرار گرفته است

(اینجانظر بدهید)