انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

به کارگران ٬ مردم دلسوز و آگاه / مجيد حميدى عضو کمیته هماهنگی و عضوکمیته دفاع از محمود صالحی


کارگران، مردم دلسوز و آگاه؛
عوامل نظام سرمایه‌داری بر‌آنند که جلوی پیشروی جنبس کارگری در ایران را گرفته و با ایجاد فضای رعب، وحشت وترور در بین فعالین و پیشروان جنبش کارگری، آنها را از فعالیت باز دارند تا خود با خیال راحت استثمار کنند.
جنایتکارانی که اجازه این سوء قصد را صادر کردند و جانیانی که طرح و اجرای آن را سازمان دادند البته که نمیخواهند قربانیشان سالم به منزل برسد. آنها ترجیح میدهند که قربانی در حالت فلج در مقابل چشمان فعالین کارگری و مردم آزاده باشد و وجود یک سیستم بی‌رحم سرمایه‌داری را مداوما به آنها یادآوری کند.اما این حادثه سوء قصد، علائمی را صادر کرد که از یک طرف نشان از زبونی سرمایه‌داران و محافظانشان و از طرف دیگر دال بر اتحاد، همبستگی طبقاتی و روحیه عالی جنبش کارگری و فعالین آن بود.این سوء قصد، ترس و وحشت نظام سرمایه از پیشروی جنبش کارگری است که آنها را اینچنین سراسیمه کرده تا چنین جنایتی را سازمان دهند و حتی جرات نکنند که مسئولیت جنایت خود را برعهده بگیرند.جنبش کارگری در مسیر پر از سنگلاخی که به جلو میپیماید فعالین قابل توجهی را بیرون داده است. اینها گردانی در حال پیشروی هستند که دارند موانع را میکوبند و راه را باز میکنند. اینها اهداف اولیه خود را که زدن تشکل توده‌ایی است درست تعین کرده و دارند بطرف تحقق آن پیشروی مینمایند. سرمایه و محافظان آن دقیقا از همین امر میترسند و اقدام زبونانه ترور من برای مانع تراشی در همین زمینه است.ما باید با اقدامات مبارزاتی و کمکهای گوناگون خود به جنبش کارگری این مانع تراشی را خنثی کنیم و پیشروی فعالان آنرا تسهیل نمائیم.
در این رابطه بعد از سوء قصد به جان من، تعداد بیشماری از عزیزان و فعالین کارگری و تشکلها، نهادها و سازمانهای کارگری ضمن محکوم کردن این جنایت غیر انسانی، با من و خانواده‌ام ابراز همدردی کرده که بدین وسیله شایسته است از تمامی این عزیزان کمال تشکر و قدردانی خود و خانواده‌ام را ابراز نموده و من بار دیگر اعلام میکنم که با تمام توان در راه اهداف طبقاتی خود همگام با کارگران و زحمتکشان قدم برخواهم داشت.
مجید حمیدی
عضو کمیته هماهنگی و عضوکمیته دفاع از محمود صالحی
3/8/86

(اینجانظر بدهید)