انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعتراض فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل به صدور حکم زندان برای "منصور اسانلو" و "ابراهیم مددیفدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل ضمن محکوم کردن صدور حکم زندان برای "منصور اسانلو" و "ابراهيم مددی" اعلام کرد که موجی از اعتراضات تازه را در اين زمينه سازماندهی خواهد کرد.
"ديويد کاکرافت" دبيرکل فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل روز سه شنبه ساعاتی پس از انتشار خبر محکوميت "منصور اسانلو" و "ابراهيم مددی" رئیس و نايب رئیس هیئت مدیره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، گفت: دو سال است که منصور اسانلو مورد ارعاب و ضرب و شتم قرار می گیرد و چشمانش در معرض نابينايی است، با اين وجود به مبارزه با بيرحمی رژيم ايران ادامه داده است و اکنون مسئولان جمهوری اسلامی می کوشند مقاومت او را به اتهام مضحک اقدام عليه امنيت ملی در هم شکنند.
"سام داوسن" سخنگوی فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل نیز در گفتگو با رادیو "فردا"، ضمن محکوم کردن احکام صادره برای کارگران شرکت واحد، گفت: ما به تلاش هایمان برای آزادی منصور اسانلو و ابراهیم مددی ادامه می دهیم و اعتراضات گسترده ای را در این خصوص سازماندهی خواهیم کرد.
لازم به ذکر است که دادگاه جمهوری اسلامی"منصور اسانلو" را به 5 و "ابراهیم مددی" را به 2 سال زندان محکوم کرده است.

(اینجانظر بدهید)