انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

آزادی پدر یاسر گلی با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی
"صالح گلی"، پدر "یاسر گلی"، دانشجوی زندانی در شهر سنندج، صبح روز دوشنبه 14 آبان ماه، پس از 5 روز بازداشت با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.
"صالح گلی" طی چند روز گذشته در حالی که برای پی گیری وضعیت فرزندش به دادسرای سنندج رفته بود،با حکم دادستانی سنندج بازداشت و با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی از زندان آزاد شد، در حالیکه تاکنون دلیل بازداشت نامبرده مشخص نشده است.

(اینجانظر بدهید)