انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

احضار 2 تن دیگر از نمایندگان کار گران نیشکر هفت تپه به اداره اطلاعات
بر اساس خبر رسیده، ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان"شوش" 2 تن دیگر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه را احضار کرده است.
"جلیل محمدی" و "رحیم بوسحاک" 2 تن دیگر از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه امروز یکشنبه 27 آبان ماه خود را به ستاد خبری اداره اطلاعات شهرستان شوش معرفی کردند، اما خبری در خصوص چگونگی برخورد با آنان دریافت نشده است.
گفتنی است که هفته گذشته نیز 2 تن دیگر از نمایندگان نیشکر هفت تپه با اسامی "قربان علیپور" و "محمد حیدری مهر" نیز پس از یک هفته بازداشت با قرار وثیقه 10 میلیون تومانی آزاد شدند.

(اینجانظر بدهید)