انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

کشته شدن یک جوان 22 ساله کامیارانی توسط نیروهای انتظامی

روز5 آبان نیروهای انتظامی جهت تعقیب کاروانچیان در نزدیکی روستای کاشمر از توابع کامیاران جوانی 22 ساله به نام اکبر ندیمی را به قتل رساندند . اکبراهل کاشمر وبه قصد کمک به کاروانچیان به کنار جاده آمده بود .
انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

(اینجانظر بدهید)