انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اعدام یک زندانی در شهر سقزدستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز شنبه 12 آبان ماه یک جوان 22 ساله با نام "محمد صبا ملکی" را در زندان شهر سقز اعدام کرده است.
"محمد صبا ملکی" که به قتل متهم بود از 2 سال قبل دستگیر و در زندان سقز به سر می برد.

(اینجانظر بدهید)