انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

استاد دانشگاه زیر شکنجه در زندان اوین سکته کردعبدالله عباسی جوان، استاد معماری دانشگاه رجایی و فعال سیاسی آدربایجانی که از تارخ ۲۸/۵/۸۶ در بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد، زیر شکنجه مامورین وزارت اطلاعات دچار سکته شده و نیاز فوری به پزشک دارد.
خانواده عباسی جوان در جریان ملاقات با وی متوجه آثار شکنجه روی بدن وی شده اند و به گفته برادر این زندانی سیاسی، وی حدود ۳۰ کیلوگرم کاهش وزن پیدا کرده است.
عباسی جوان به برادرش اطلاع داده که در جریان بازجویی و زیر شکنجه بازجویان وزارت اطلاعات دچار سکته شده و نیاز فوری به پزشک دارد.

(اینجانظر بدهید)