انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دستگيری قربان عليپور از نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه


کميته دفاع از محمود صالحی
امروز دوشنبه ۱۴ آبان ماه ۱۳۸۶، " قربان عليپور" يکی از نمايندگان کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه دستگير شدطبق خبری که به دست ما رسيده است، امروز دوشنبه حوالی ساعت ۳ بعد از ظهر، چند نفر از ماموران اداره اطلاعات، به منزل "قربان عليپور" يکی از نمايندگان کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه رفته و وی را با خود بردند.تا اين لحظه از وضعيت "قربان عليپور" که با يک ماشين پژو وی را به مکان نامعلومی انتقال داده‌اند، خبری در دست نيست.
کميته دفاع از محمود صالحی ساعت ۶ بعد از ظهر ۱۴ آبان ۱۳۸۶
Kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com

(اینجانظر بدهید)