انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

باتائید حکم اعدام عدنان حسنپور روزنامه نگار کرد مخالفت کنیم ( کمیته مشترک دفاع از عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار )


اطلاعیه شماره 12//کمیته مشترک دفاع از عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار
مراکز و نهادهای مدافع حقوق بشر جهانسازمان ملل متحدگزارشگران بدون مرزپارلمان اروپاسازمان عفو بین المللو تمام وجدانهای بیدار جهان
چنانکه مطلع هستید متاسفانه دیوان عالی کشور ایران در اقدامی کاملاً سیاسی،ناعادلانه و بدور از هرگونه وجهه حقوقی و قضایی حکم اعدام عدنان حسنپور روزنامه نگار کرد را تائید کرد.
تائید این حکم ناعادلانه در حالیست که به اعتقاد تمام حقوقدانان و وکلای عدنان، غیر قانونی و ناروا است و از هیچ مجرای حقوقی قابل تائید نیست. تائید این حکم بوضوح و آشکارا تمام مدافعین حقوق بشر و آزادیخواهان ایران، کردستان و جهان را با تجربه ای مهم و تاریخی مواجه ساخته است.
این اقدام کاملاً سیاسی دستگاه قضایی ایران برای روزنامه نگار مستقل و آزاد که حتی برپایه قوانین و موزاین جمهوری اسلامی نیز، نمیتوان وی را مخالف و معارض نامید بلکه تنها روزنامه نگاری مستقل و منتقد بوده، نقض آشکار تمام خواسته ها و ارزشهای انسانی دمکراسیخواهان جهان و منطقه است.
کمیته مشترک دفاع از عدنان و هیوا از تمام آزادیخواهان و بشردوستان درخواست مینماید نسبت به این حکم واکنش نشان داده و حمایت انسانی و دمکراسیخواهانه خود را مجدداً اعلام داشته و از تمام طرق ممکن چنانکه بوده به نحوی مدرن و مدنی دولت و دستگاه قضایی ایران را برای عقب نشینی از این حکم تحت فشار قرار دهند.
کمیته مشترک دفاع از عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار
2007.11.09برابر با1386.08.18
k_pshtiwani@yahoo.com
adnanhasanpoor@yahoo.com
kempainp@yahoo.com

(اینجانظر بدهید)