انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ربوده شدن مرضيه پور نقي به دست ماموران امنيتي

مرضيه پور نقي حدود 45 ساله روز يك شنبه 13 آبان ماه با يورش ماموران امنيتي به خانه اين فرد در شهر قزوين ربوده و به نقطه نا معلومي انتقال داده شد وي از زندانيان دهه 60 به دليل ارتباط با سازمان مجاهدين بوده در يورش به خانه اين فرد ماموران شروع به تجسس خانه كردن و بعضي از وسايل اين فرد ضبط كردن
منبع خبر حمید از تهران

(اینجانظر بدهید)