انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

زندانی شدن شهروند سقزی

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان(HCMMK)
زندانی شدن شهروند سقزی
سقز:"هاوری کیخسروی" شهروند سقزی پس از احضار به دایره ی اجرای احکام سقز،بازداشت و روانه ی زندان گردید.
یک شهروند سقزی به نام" هاوری کیخسروی" پس از اینکه در سال 84 به اتهام همکاری با گروههای مخالف نظام به 4 سال حبس تعلیقی وبه اتهام خروج غیر قانونی از مرز به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود، با تایید محکومیتش در دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی،به دایره ی اجرای احکام سقز احضار شد."نامبرده پس از مراجعه به دایره ی اجرای احکام سقز، بازداشت و به زندان مرکزی سقز انتقال یافت.
دوشنبه 21 آبان 1386

(اینجانظر بدهید)