انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

اخراج فیض الله پیری از هفته نامه سیروان


فیض الله پیری روزنامه نگار فعال کرد ، پس از سه سال و نیم کار در هفته نامه سیروان در سنندج ، از این هفته نامه اخراج شد.
فیض الله پیری سال گذشته به عنوان خبرنگار برتر مطبوعات محلی کردستان شناخته شده بود.
پیش از این نیز در دو سال اخیر با تغییر استاندار استان کردستان بسیاری از نیروهای حرفه ای هفته نامه سیروان همچون دکتر جلال جلالی زاده مدیر مسئول و توفیق رفیعی مدیر داخلی سیروان از کار در این هفته نامه بر کنار شدند.
گفتنی است امتیاز هفته نامه سیروان به سازمان همیاری شهرداریهای استان کردستان تعلق دارد
منبع خبر آژانس خبری موکریان
.http://mukriannews.blogfa.com/post-114.aspx

(اینجانظر بدهید)