انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

مصاحبه تلفنی با علی طبرزدی

مصاحبه تلفنی با علی طبرزدی
طی مصاحبه تلفنی با علی طبرزدی فرزند مهندس حشمت ا... طبرزدی درخواست نامبرده و چند گلایه ایشان به قرار زیر به اطلاع هم وطنان عزیز میرسد:
1- همانطور که هموطنان مطلع هستند پدر من بنا به رای ناعادلانه قاضی حداد بدون هیچ گونه دلیل و تفهیم اتمامی روانه بند 350 اوین شد ( حدود بیست روز پیش)
2-
طی تماسهای تلفنی مهندس طبرزدی با خانواده اش از درون زندان که خود نام تلخی است ایشان اطلاع دادند در سرمای زمستان زندان هیچگونه وسیله گرمایش نداشته و حتما علت دستور مقام محترم ریاست جمهوری برای صرفه جویی است !
3- وضع غذا را نامناسب اعلام داشتند
4- پس از حدود سه هفته از دستگیری ایشان ، نامبرده در زندان بلاتکلیف می باشد و هیچگونه اتهامی برایشان بازگو نگردیده است.
5- آقای بهرامیان ، وکیل مهندس طبرزدی خود دارای پرونده امنیتی است لذا قرار است وکیلی دیگر جهت مراحل قضایی و پیگیریهای مربوطه وکالت ایشان را بپذیرند ( باتوجه به اینکه وکلا نیز حق ملاقات با موکلین خود را در اوین ندارند)!
6- گلایه علی طبرزدی در خصوص پدر خود از اپوزیسیون داخل می باشد و اینکه اپوزیسیون ناخواسته همان راهی را که سردمداران دیکتاتور نظام می خواهند را رفته و آن شکست شخصیت و هویت افراد از جمله مهندس طبرزدی می باشد.
7- گله دیگر علی طبرزدی از نداشتن تماس دوستان مهندس طبرزدی با خانواده ایشان بود . ضمن اینکه با توجه به تورم در کشور این خانواده با مضیقه مالی نیز روبرو می باشند
8- تاسف دیگر علی طبرزدی از بابت ناچیز بودن اطلاع رسانی به خارج از کشور و حمایت آنان از مهندس حشمت الله طبرزدی بود.
9- ایشان نگرانی خود و خانواده خود را از وضع نامشخص پدر ابراز داشتند و از کلیه هموطنان داخل و خارج از کشور و سازمانهای حقوق بشر و ... تقاضای یاری برای آزادی تمامی دربندها از جمله پدر خود را داشتند مصاحبه کننده : مبارزی از ایران

(اینجانظر بدهید)