انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

ایران از اعدام کودکان و نوجوانان خودداری کند

رئیس پارلمان اروپا: ایران از اعدام کودکان و نوجوانان خودداری کند، صدای آلمان
هانس گرت پوترینگ، رئیس پارلمان اروپا از ایران خواست از اجرای احکام اعدام کودکان و نوجوانان خودداری کند. هم‌اکنون چندین نفر در ایران محکوم به اعدام‌اند که هنگام ارتکاب جرم، کودک بوده‌اند.
رئیس پارلمان اروپا می‌گوید، اعدام این دو نفر نقض حقوق بشر و نقض دیگر کنوانسیون‌های بین‌المللی است. در این گزارش نامی از این دو نفر برده نشده است. بنا به آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، از سال ۲۰۰۴ بدین‌سو، ۱۷ نفر در ایران اعدام شده‌اند که زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال بوده‌اند. سازمان عفو بين‌الملل می‌گوید، ایران اين امتياز وحشتناک را به خود اختصاص داده که از سال ۱۹۹۰ تا کنون بيش ‏از هر کشور ديگری کودکان بزهکار را اعدام کرده است ‏. ‏
ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی (اعلامیه حقوق بشر) و ميثاق حقوق کودک، اجرای مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار را صريحا منع کرده است. ايران هر دوی این معاهده‌های بین‌المللی را امضا کرده و موظف است که مفاد آن‌ها را ‏رعايت کند. دولت ایران اما با محکوم کردن کودکان بزهکار به مرگ هر دوی این میثاق‌ها را نقض می‌کند.
در حال حاضر خودداری از کاربست مجازات مرگ در مورد کودکان بزهکار، چنان در سطح جهان وسیع شده که به ‏قاعده‌ای متداول در حقوق بين‌الملل درآمده و برای هر کشوری لازم‌‌الاجرا شده است. در ایران اما هنوز چنین نیست. براساس گزارش‌های سازمان عفو بین‌الملل، در سه سال گذشته به‌غیر از ایران، فقط در سه کشور چین، سودان و پاکستان اعدام کودکان بزهکار صورت گرفته است. با این‌همه، شمار اعدام‌ها در ایران بیش از مجموع آنها در این سه کشور بوده است.
بنا به آمار سازمان عفو بین‌الملل که در ماه مه سال ۲۰۰۷ انتشار یافت،- در سال ۲۰۰۴، چين يک کودک بزهکار را اعدام کرد،‏ ‏ ايران سه تا- در سال ۲۰۰۵، سودان دو کودک بزهکار را اعدام کرد، ايران هشت تا- در سال ۲۰۰۶، پاکستان يک کودک بزهکار را اعدام کرد،‏‏ ايران چهار تا- در سال ۲۰۰۷، ايران تنها کشوری است که تا ماه مه (زمان تهیه گزارش از سوی عفو بین‌الملل)، اعدام يک کودک ‏بزهکار در آن ثبت شده است.
تعریف ناسازگار ایران از سن کودک
دولت ایران اعدام کودکان و نوجوانان را رد می‌کند. ماده ۴۹ قانون مجازات ایران می‌گويد:‌ «اطفال در صورت ارتکاب ‏جرم مبری از مسؤليت کيفری هستند.» اما تعریفی که این قوانین برای "طفل" و فرد بالغ ارائه می‌دهد با قوانین بین‌المللی سازگار نیست. ‏در قوانین ایران "طفل" کسی تعريف شده که "به سن بلوغ شرعی نرسيده باشد" و سن بلوغ شرعی در ايران برای دختران ۹ و ‏برای پسران ۱۵ سال است. این امر به معنای آن است که دختران بالای ۹ سال و پسران بالای ۱۵ سال بالغ‌اند و می‌توانند به مجازات مرگ محکوم شوند. در حالی که در میثاق‌های بین‌المللی، طفل یا کودک کسی تعریف شده که زیر ۱۸ سال باشد.

(اینجانظر بدهید)