انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

شرح وقايع شکنجه های قرون وسطايی بر سه دانشجوی پلی تکنيک


فعالان حقوق بشر در ایران
اين گزارش شرح وقايع ايست که بر سه تن از دانشجويان دانشگاه امير کبير آقايان مجيد توکلي ، احمد قصابان و احسان منصوري در پشت درب هاي بسته بازداشتگاه 209 اطلاعات گذشت و نهايتا اين افراد را مجبور به پذيرش اتهامات ناروا نمود مي باشد.
نظر به اينکه اين افراد از تمامي راهکارهاي قانوني براي استيلاي حقوق انساني خود و رسانيدن صداي مظلوميت خود به مسئولان ذيربط استفاده نمودند و متاسفانه به دليل عدم توجه مسئولان و بلاخص اظهارات اخير عليرضا آقايي رئيس دادگستري، اين مجموعه را بر آن داشت تا مدعيات اين افراد را که به کميته به اصطلاع حقيقت ياب قوه قضائيه نيز گفته شد و يک واکنش حقيقي را نيز در پي نداشت جهت تنوير افکار عمومي منتشر نمايد.
شکنجه و فشارهاي روحي و رواني در پرسه بازجويي :
1- استفاده از چشم بند به استثناي لحظات حضور در سلول انفرادي حتي براي رفتن به حمام و دستشويي نيز مي بايست از چشم بند استفاده مي کرديم . در تمام طول بازجويي ها نيز چشم بند روي چشم بود و در حين نوشتن تنها به اندازه يکي دو انگشت اجازه داده ميشد چشم بند را به طرف بالا بکشيم و از زير چشم بند صفحات بازجويي را پاسخ دهيم.
2- نگهداري در سلول چهار پنج متر مکعبي که نور کافي در آن وجود نداشت اين سلول به دليل کوچکي ، امکان هيچگونه تحرکي در آن وجود نداشت و فقط با يک لامپ کم نور به صورت شبانه روزي روشنايي اندکي ايجاد مي کرد که به علت دراز مدت حضور در سلول موجب کاهش بيناي شده است
3- عدم تماس با خانواده و يا هر گونه ارتباط ديگر و ممانعت از اطلاع بازداشت و حضور در بند امنيتي 209 تا 25 روز ( مجيد توکلي )
4- طرح موارد بي ارتباط به پرونده و ايجاد ترس و هراس و بيان تهديد ديگران و تهديد به اعدام و فضا سازي هاي مرتبط براي باور پذيري اين تهديدات
5- آزاد کردن و مشايعت تا بيرون درب 209 و بازگرداندن مجدد به سلول انفرادي ( احمد قصابان )
6- قرار دادن فرد بين اعتراف و آزادي دوستان در برابر پايداري و شکنجه دوستان
7- عدم رسيدگي مناسب پزشکي و يا بي توجهي نسبت به برخي موارد پزشکي از زنداني در مورد اعتصابات نيز چنان بي توجهي صورت گرفت که وضعيت و شرايط بحراني ايجاد شد ( مجيد توکلي ) و اين در حالي است که در شرايط اعتصاب غذا احتياج به مراقبت بيشتري وجود دارد .
8- تلقين اتفاقات ناگوار يا تعريف تهديدات بيان مکرر از زبان نگهبانان با تحريک برنامه ريزي بازجو
9- حرکت به صورت نشسته بر روي زمين در مسافت هاي طولاني و يا بالا و پائين رفتن از پله ها ( اصطلاحا پا مرغي )
10- بيان تهديداتي شامل بر اخراج پدر و برادر از محل کار و يا برادر و خواهر از محل تحصيل با ارائه مدارک اخراج
11- نگهداشتن به مدت طولاني در اتاق بازجويي و در وضعيت انتظار و اضطراب شديد بدون مراجعه بازجو
12- ايستادن مستمر و طولاني بيش از 8 ساعت حين بازجويي بويژه بمنظور جلوگيري از خواب و بازجويي هاي طولاني ( مجيد توکلي و احسان منصوري )
13- فضا سازي در مورد بروز حوادث ناگوار براي اعضاي خانواده و پخش صداي ضربان قلب در طول شب در سلول ( احمد قصابان ) و ايجاد زوزه هاي ممتد و ناله هاي خاص در طول شب
14- انجام تنبهاتي چون نشستن و برخواستن پي در پي ، ايستادن بر يک پا و نگهداشتن دست در بالاي سر جهت خلاصي از بازجويي هاي فني و ضرب و شتم شديد
15- بيان حضور مادر و وابستگان نزديک و دوستان در زندان و شنيده شدن صداي گريستن يک زن از محلي در اتاق بازجويي به شکلي که ادعاي حضور مادر را تائيد نمايد .
16- انجام بازجويي هاي خاص و ويژه ي به نام بازجويي هاي فني که در آن چند بازجو به صورت همزمان ( معمولا بيش از سه نفر ) با کشيدن ، هول دادن ، فرياد زدن در گوش، ضربات مشت و لگد و سوالات متعدد و متنوع به منظور آزار و اذيت . اين بازجويي نتيجه اي جز از حال رفتن نداشت و احتمالا قصد اخذ مطلب در اين مورد بازجويي وجود نداشته است و فقط جهت همکاري در بازجويي عادي از اين روش استفاده ميشده است ( مجيد توکلي )
17- شکنجه دوستان در نزديکي محل بازجويي به طوري که صداي ضرب و شتم به وضوح شنيده ميشد و حتي مواردي معدود حضور در شکنجه يکي از دوستان و پذيرش اتهامات به منظور جلوگيري از ادامه شکنجه ( حضور احمد قصابان در صحنه شکنجه مجيد توکلي ) در برخي از موارد چون شنيدن صداي کوبيده شدن سر دوستان به ديوار بسيار سخت بود .
18- تهديد و بازداشت اعضاي خانواده و دوستان به منظور اخذ اطلاع و ايجاد فشار
19- تحقير و توهين و گفتن ناسزا به طوري که روال عادي بازجوها شده بود
20- بيان الفاظ رکيک و توهين هاي مکرر بويژه نسبت به پدر و مادر ( در مورد مجيد توکلي بيشتر بوده )
21- تهديد به استفاده از ابزار و آلات غير معمول بمنظور شکنجه از جمله شيشه نوشابه و تخم مرغ آب پز و يا تهديد به تجاوز چه توسط بازجو ها و چه از طريق قرار دادن در بند هاي خاص که بازجو عنوان مي کرد .
22- ضرب و شتم شديد در هنکام بازداشت و شديدترن برخورد هاي ممکن در حين انتقال به زندان ( احسان منصوري )
23- ضرب و شتم شديد ، ضربات سيلي به صورت و پشت گردن و فرق سر به تعداد زياد طوري که آثار کبودي به وضوح در اين موضع هاي بدن کاملا مشهود بود همچنين ضربات مشت ، فرق سر و پيشاني ، بازوها و لگد به پاها ، سينه و شکم به طوري که گاه در حين بازجويي زنداني از حال رفته و بر زمين مي افتاد کوبيدن سر به ديوار و پرت کردن زنداني که در اوج اعصبانيت بازجو صورت مي گيرد.
24- گرفتن مو و بلند کردن از روي زمين و زدن مشت و سيلي هاي متوالي به صورت و پرت کردن روز زمين و تکرار اين کار ( مجيد توکلي )
25- قرار دادن پا بر روي انگشتان دست و پا و يا قرار دادن زانو بر روي کمر و فشار شديد بر روي زنداني و همچنين قرار دادن ابزاري چون خودکار در بين انگشتان دست و فشار به دست که گاه به علت زخمهاي ايجاد شده در دست عفونت شديد در انگشت ايجاد ميشد که عامل آن بيشتر قرار گرفتن کفش کثيف بوده است ( احمد قصابان عفونت انگشت دست )
26- قرار دادن پا بر روي سر و صورت پس از اينکه به واسطه شدت ضربات بر روي زمين افتاده و گاه در حين اين عمل چنان رفتارهاي زننده اي صورت ميگرفت که مثلا کفش کثيف روي صورت کشيده ميشد که ادامه بازجويي ممکن نبود و براي تميز کردن سر و صورت به دستشويي رفته تا سر و صورت شسته شود ( مجيد توکلي )
27- بيدار کردن ناگهاني از خواب و انتقال ب حالت دو ( دويدن ) همراه با بازجويي و ضرب و شتم شديد که گاه منجر به بروز رعشه هاي ممتد و طولاني ، لرزش و عدم تکلم مي گرديد که با خوابانيدن و خوراندن آب ، چايي ، شکلات ، عسل سعي در کنترل اين وضعيت ميشدند ( مجيد توکلي )
28- در طول بازجويي گاه شدت ضربات و ضرب و شتم به حدي ميرسيد که به طور مکرر فرد از حال رفته و با آب و مواد شيرين به هوش مي آمد و اين امر گاه در طول يک بازجويي چند بار تکرار ميشد .
29- طولاني شدن بازجويي و ممانعت از خوابيدن که گاه اين بازجويي هاي طولاني و بدون وقفه 36 ساعت ( مجيد توکلي ) و حتي 48 ساعت ( احسان منصوري ) نيز ميرسيد ولي بازجويي ها 12 تا 14 ساعت بيشتر طول نميکشيد .
30- بي توجهي به زخم هاي ايجاد شده موجب عفونت ميشد که در اين موارد توسط بهداري جراحي صورت ميگرفت ( احمد قصابان ) و يا اين بي توجهي ها نسبت به آسيب ديدگي هاي مفاصل و عضلات بود که مهم نشستن و ايستادن طولاني بود با اين وجود فرد مجبور به نشستن و يا ايستادن طولاني مي کردند ( مجيد توکلي )
31- پس از ضرب و شتم هاي صورت گرفته هميشه حداقل يک ساعت و گاه تا 4 ساعت در اتاق بازجويي فرد نگه داشته ميشد و برخي آثار مشهود تر از بين برود و يا در مقابل خونريزي هاي دهان و لب نيز سريعا در هر مقطع از بازجويي که بود سريعا به دستشويي و کاملا دهان شستشو داده ميشد ( مجيد توکلي ) در مورد لباس نيز تلاش براي تميز کردن آن قبل از مراجعه به سلول صورت ميگرفت .
32- استفاده از صندلي براي ايجاد ضربات شديد ( مجيد توکلي )
33- استفاده از ابزار نوک تيز چون کليد براي فشار به بدن بويژه سر
34- استفاده از شلاق ( احمد قصابان) و تهديد به اخذ حکم تعزير ( شلاق ) از قاضي
35- نبود شرايط مناسب بهداشتي از جمله کثيف بودن موکت کف اتاق و عدم وجود آب شرب و اجبار در استفاده از آب لوله کشي 209 که آب چاه مي باشد .
36- قطع تلفن و ملاقات پس از اجازه آن توسط قاضي ( پس از دو ماه از بازداشت اين اجازه داده شد ) در هر برهه اي که بازجوها مي خواستند به منظور فشار
37- انتقال به سلول انفرادي پس از انتقال به سوئيت جهت فشار و اخذ مطالب جديد
38- حضور بازجوو يا نگهبان واسطه سيستم اطلاعاتي حين تماس هاي تلفني ( 10 دقيقه در هفته ) علاوه بر ضبط مکالمه جهت قطع تماس در صورت تمايل و همچنين حضور اين افراد در ملاقات هاي 20 دقيقه اي که هفتگي بود البته در نيمه دوم حضور در 209 اجازه تلفن و ملاقات داده شد که به دلايل مختلف نيز از انجام آنها در برهه هايي ممانعت به عمل مي آمد.

(اینجانظر بدهید)