انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

دستگیرشدگان اخیر سنندج بشدت شکنجه شده اند


فعالان حقوق بشر در ايران
بنا بر گزارشات رسيده از سنندج آقايان عبدالله حيدريان و شکرالله حيدري که سه روز پيش توسط مامورين امنيتي و اطلاعاتي بازداشت شده بودند به شدت تحت شکنجه هاي جسمي قرار گرفته اند .
عبدالله حيدريان برادر زنداني سياسي علي حيدريان و همچنين شکرالله حيدري در يک يورش مسلحانه به منزل ايشان توسط اطلاعات نيروي انتظامي بازداشت و به اداره اطلاعات نيروي انتظامي واقع در سه راه شالمان سنندج منتقل شدند ، علي حيدريان و شکرالله حيدري پس از دو روز شکنجه جهت تفهيم اتهام به دادگاه انقلاب منتقل شدند اما تفهيم اتهامي صورت نگرفت .
به روايت شاهدان و بر اساس اخبار رسيده اين دو نفر به شدت مورد شکنجه قرار گرفته اند به طوري که شکرالله حيدري به زحمت قادر به راه رفتن بود و دست چپ آقاي عبدالله حيدريان از دو نقطه شکسته شده و به دليل عدم رسيدگي پزشکي متورم شده است و همچنين دست راست وي به علت بستن طناب از ناحيه مچ مجروج شده است و احتمال عفونت آن نيز بر اثر عدم رسيدگي وجود دارد.
فعالان حقو ق بشر در ايران بازداشت و شکنجه آقايان عبدالله حيدريان و شکرالله حيدري را محکوم مي کند و از سازمان هاي حقوق بشري براي نجات ايشان استمداد مي طلبد .

(اینجانظر بدهید)