انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

گزارشگران بدون مرز

بازداشت وبلاگ نويس رضا ولی زاده را محکوم می کنيم، گزارشگران بدون مرز
گزارشگران بدون مرز دستگيری پي در پي وب نگاران معترض به ناکارايي سياست های احمدی نژاد را محکوم مي کند. بازداشت وبلاگ نويس رضا ولي زاده کمتر از ده روز پس از دستگيری وب نگار فمينيست مريم حسين خواه انجام گرفته است.
" هر انتقاد از رئيس جمهور و اطرافيان وی منجر به سلب آزادی از وب نگاران مي شود. اينترنت به سنگری برای دفاع از آزادی در ايران تبديل شده است. اما دولت اين بيان آزاد را بر نمي تابد و آن را " اقدام عليه امنيت ملي" مي داند. اتهام مضحکي که فقط برای به سکوت وادار کردن معترضان است"
٦ آذر ماه رضا ولي زاده در تهران به اتهام انتشار مقاله ای در وبلاگ اش به نام چهار سگ 600 میلیون تومانی از احمدی نژاد محافظت می کنند دستگير شد. در اين مقاله نويسنده "نظر برخي" که " اين اقدام را با شعارهای ساده زیستی، عدالت طلبی و مبارزه با تجمل گرایی رئیس جمهور در تعارض می دانستند." منعکس کرده است. نوشته فوق از سوی بسياری از سايت های خبری باز انتشار يافت و روزنامه ی گاردين نيز در مقاله ای به آن اشاره کره بود. اين وبلاگ نويس با شکايت نهاد رياست جمهوري بازداشت و پس از بازجويي از سوی مقامات قضايي به اتهام " اقدام عليه امنيت ملي و تشويش اذهان عمومي" با قرار وثيغه ٥٠ ميليون توماني روانه زندان اوين شد.
رضا ولي زاده ٣١ ساله علاوه بر وبلاگ ايستگاه مديريت سايت بازنگار را که گزيده ای از مطالب وبلاگ ها و سايت های فارسي را منتشر مي کند، بر عهده دارد.

(اینجانظر بدهید)