انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

محاکمه نمایند‌گان کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه

"قربان علیپور" و "محمد حیدری مهر"، دو تن از نمایندگان کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که چند روز قبل از سوی ماموران اداره اطلاعات ربوده و بازداشت شده بودند، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام، مصاحبه با رادیوها و رسانه‌های خارجی محاکمه شدند.
دادگاه جمهوری اسلامی همچنین برای نامبردگان قرار وثیقه 50 میلیون تومانی صادر کرده و به دلیل اینکه خانواده هایشان موفق به تامین وثیقه نشده اند، آنان همچنان در بازداشت به سر می برند.
"قربان علیپور" روز دوشنبه 14 آبان ماه از سوی ماموران اداره اطلاعات شهر"شوش" ربوده شد و "محمد حیدری مهر" نیز روز چهارشنبه 16 آبان ماه به اطلاعات شوش احضار و بازداشت گردید.

(اینجانظر بدهید)