انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت یک روزنامه نگار سنندجی

بازداشت یک روزنامه نگار سنندجی
آژانس خبری موکریان: صبح روز گذشته امید احمدزاده روزنامه نگار و نویسنده سنندجی در منزل شخصی خود در سنندج بازداشت گردید .
تا کنون هیچ علت یا عللی برای دستگیری نامبرده از سوی مراجع رسمی عنوان نشده است .
گفتنی است امید احمد زاده عضو تحریریه هفته نامه های دیدگاه و ئاسودر سنندج بوده است .
http://mukriannews.blogfa.com/post-115.aspx

(اینجانظر بدهید)