انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران                                                                                       بازگشت به صفحه اصلی

بازداشت یکی دیگر از دانشجویان پلی تکنیک
پس از یک هفته بی خبری، مسئولین قضایی جمهوری اسلامی بازداشت "پدرام رفعتی" یکی دیگر از دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک تهران را تائید کردند.
"پدارم رفعتی" در جریان تجمع هفته گذشته در دانشگاه طباطبایی برای دقایقی بازداشت و موبایل وی از سوی ماموران ضبط شده و پنجشنبه هفته گذشته هنگامی که برای دریافت موبایل خود به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات مراجعه می کند از سوی ماموران این نهاد بازداشت شده است.

(اینجانظر بدهید)